vrijdag 9 maart 2018

DE GROTE PADDENTREK!


Biodiversiteit in onze gemeente en wat dit met een paddenoverzetactie te maken heeft.Van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die Europa zich gesteld heeft tegen 2020, of wordt het al 2030, wil ik graag doelstelling 15 even naar voren schuiven.

Natuur en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Zo lees ik in de brochure die verschenen is naar aanleiding van 10 jaar Natuurpunt. 
Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan levensvormen op aarde: de rijkdom aan dieren en planten, het verschil binnen de soorten en hoe alles met elkaar verbonden is op aarde. Alleen door deze grote verscheidenheid kan de natuur ons in zeer uiteenlopende omstandigheden gezond voedsel, zuivere lucht en natuurlijke grondstoffen leveren. 
Die diversiteit aan functies wordt aangeduid als ecosysteemdiensten, diensten die de natuur ons levert waardoor wij beter, gezonder, plezanter kunnen leven. 
Ik geef een voorbeeld: De economische waarde van bestuiving door wilde bijen wordt op 40 miljoen euro per jaar geschat, alleen al in de fruit- en aardbeienteelt. Padden, kikkers en salamanders zijn indicatoren van een goede milieukwaliteit en biodiversiteit. Bovendien vervullen ze ook een nuttige functie voor de mens. Moesten ze er niet meer zijn, dan werden wij waarschijnlijk flink meer geplaagd door muggen. Hoe veel insecticide en hun impact wij kunnen vermijden dank zij deze amfibieën is nog niet in geld uitgedrukt, misschien goed voor een onderzoeksopdracht .

En dan ga ik nu naar puntje 15 van de duurzame doelstellingen en ik lees:

Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

Tegen 2020 maatregelen invoeren om de invoering van invasieve uitheemse soorten in hun land en waterecosystemen te beperken en hun impact op aan zienlijke wijze te beperken en de prioritaire soorten controleren of uitroeien.

Tegen 2020 ecosysteem - en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding.

Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienlijk verhogen vanuit allerlei bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren en op duurzame wijze te gebruiken. 


Om deze reden ondernemen wij in Edegem gerichte acties om één of meerdere bedreigde diersoorten te beschermen.
Een belangrijke actiepunt is de paddenoverzet die dit jaar al voor de 10de keer wordt gehouden in onze gemeente .

Bovendien proberen we in Edegem zo veel mogelijk mensen te overtuigen dat natuur, open ruimte, zuivere lucht en proper water het leven aangenamer kan maken en noodzakelijk is voor je gezondheid en deze van de volgende generaties. 
Zorg dragen voor de natuur betekent dus een garantie voor een gezonde en duurzame toekomst.

Samenwerken aan een rijkere natuur, overlevingskansen bieden aan bedreigde diersoorten, duurzame oplossingen zoeken voor een eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte die ons nog rest, natuur voor iedereen, zorg dragen voor deze natuur, er voor zorgen dat wij met zijn allen de auto eens aan de kant kunnen laten staan en genieten van de rust en heilzame werking van de natuur…

Mee “op pad” gaan is dan niet enkel een pluspunt voor de natuur, maar garandeert ook een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding voor jong en oud.

Kris Vos


* TIP: Als jullie zin hebben om de padden mee te helpen, check dan de website van HYLA. Daar kan je alle acties zien die in heel Vlaanderen plaatsvinden.
En als jullie verkeersborden zien met daarop kikkers of padden, rij traag of nog beter, rij een stukje om met je auto.